Over Certin

Missie

Credit management is bij Certin een commerciële activiteit. Voor organisaties die klantloyaliteit nastreven is pro-actief klantcontact een belangrijk onderdeel van de strategie. Met een klantgedreven en resultaatgerichte aanpak faciliteert Certin dit persoonlijk contactmoment en wordt betaalgedrag structureel verbeterd. Zo levert Certin wezenlijke meerwaarde binnen het collectieproces van haar opdrachtgevers en zorgt commercieel creditmanagement voor omzetgroei in de toekomst.

Werkwijze

Certin verbetert structureel het betaalgedrag van klanten en specialiseert zich in op maat gemaakte pre-incassodiensten.
Persoonlijk contact met de debiteur en focus op klantbehoud staan voorop. Door snel en effectief contact te zoeken via het juiste kanaal op het juiste moment, voorkomen we in veel gevallen een kostbaar incassotraject. Optimaal credit management is van essentieel belang, de debiteur van vandaag is immers de betalende klant van morgen. Certin vereenvoudigt en versnelt het collectieproces van haar opdrachtgevers en maakt deze winstgevender. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen binnen dit traject? U kunt zich door ons laten terugbellen voor een kennismaking.

Ons team


Kristian Kollaard, Project Manager


De klantwens staat centraal. Door nauwe samenwerking met partners/klanten is het mijn doel om een passend en kwalitatief hoogstaande dienstverlening leveren. Ik ben gedreven om het hoogste resultaat te behalen op de interne/externe kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. Met een kundig team van managers wordt hierop gecoacht zodat er op resultaat wordt geëxcelleerd.


Ruth Uyttewaal, Commercieel Directeur


Ik geloof in een volledig klantgedreven aanpak, zowel voor- als namens onze opdrachtgevers.
Vanuit mijn commerciële achtergrond ben ik altijd aan de voorkant van het klantproces betrokken geweest. Deze kennis gebruik ik nu binnen credit management en ik zie dat juist deze commerciële insteek heel veel kansen biedt voor onze opdrachtgevers. Hier geldt dan ook: “de debiteur van vandaag is de betalende klant van morgen”.

Ivar van der Haas, Operationeel Directeur


De belangen en doelstellingen van onze klanten worden behartigd en behaald door een samenwerking met Certin. Dat is onze missie.
Naast de juiste techniek gebeurt dit vooral door betrokken medewerkers. Betrokkenheid in de gehele organisatie is mijn persoonlijke missie. Hierbij telt: verantwoordelijkheid geven is verantwoording nemen en door samenwerking doelstellingen behalen. Dit gaat in de beste situatie door tot en met de klant. Want naast medewerkers zorgt een betrokken klant tot het beste resultaat.

Robin Bartels, Project Manager


Alles in werking stellen om voor opdrachtgevers werk uit handen te nemen, beter betaalgedrag te realiseren en mee te denken en te bewegen met de organisatie.
Mijn visie is dat bedrijven niet op zoek zijn naar een partij die probeert zoveel mogelijk te incasseren, maar dat er gezocht wordt naar het totaalpakket. Klantvriendelijk incasseren wint terrein en daarom is het aan mij de taak om samen met de opdrachtgever mee te denken (en te bewegen) met de organisatie teneinde te zorgen voor klantbehoud en structureel beter betaalgedrag.

Sabine Jansen, Key Account Manager Binnendienst


Mijn doel is het maken van afspraken met potentiële klanten. En met mijn enthousiasme en altijd gedreven insteek lukt het mij dan ook om mijn doelstellingen te behalen.
Het meest uitdagende aan het onderhouden van het telefonisch contact vind ik de betrokkenheid die ik kan laten zien bij het inspelen op de problemen. Dit, in combinatie met de oplossingen die we hier kunnen bieden, maakt het dat ik nog altijd met veel plezier aan het werk ben.

Soraya Beekvelt, Facility Manager


Binnen mijn huidige rol is het mijn doel om alle ondersteunende afdelingen binnen Certin commercieel in te richten, met behoud van het menselijke aspect.
Vanuit mijn opgedane ervaring binnen de horeca heb ik geleerd om zowel de organisatie als de klant en medewerker te dienen, zonder de commerciële doelstellingen uit het oog te verliezen. Deze aanpak wil ik vertalen naar mijn huidige functie, door ervoor te zorgen dat er een juiste balans is tussen medewerker, klant en organisatie.

Arnoud Verschuur, Team Manager


Ik ben een groot voorstander van oplossingsgerichtheid, klantvriendelijkheid en transparantie en van mening dat deze drie ingrediënten een absolute succesformule zijn voor Certin alsmede onze opdrachtgevers.
Eerdere werkervaringen met debiteurenbeheer, klantretentie, commercie en management hebben mij de nodige gereedschappen en handvatten gegeven die ik dagelijks toepas binnen Certin Credit Management. Met mijn vermogen zowel op micro- als macroniveau naar het reilen en zeilen binnen een bedrijf te kijken denk ik een bijdrage te kunnen leveren aan de groei van ons bedrijf; een bedrijf met enorm veel potentie.


Alper Özdemir, Kwaliteit Manager


Door de juiste aansturing en begeleiding opereren we als één team om de belangen van de opdrachtgevers te behartigen.
Door het geven van trainingen en het persoonlijk begeleiden van de medewerkers maak ik samen met hen de processen van opdrachtgevers duidelijk en transparant. Door dagelijks een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers zorg ik voor betrokkenheid. Mede hierdoor boeken we resultaat!Tom van Rijn, Team Manager


Samen met de medewerkers het beste resultaat behalen binnen de organisatie is mijn doel.
Ik vind het belangrijk dat het gat tussen leidinggevende en medewerker minimaal wordt gemaakt om zoveel mogelijk betrokkenheid te creëren bij de medewerkers. Door middel van een goede communicatie en een positieve werksfeer is het mijn doel om met zijn allen tot het beste eindresultaat te komen.


Anouk Fijn, Assistent Project Manager


Als spin in het web van de organisatie is het mijn doel om de dagelijkse projectplanning zo efficiënt mogelijk in te richten, zodat ik de Project Manager, Kwaliteit Manager en Team Managers zich kunnen richten op de klanten, kwaliteit en medewerkers.Nadia Aznay, Medewerker Werving en Selectie


Door mijn vorige functie als Dedicated Team Manager weet ik goed welke potenties een sollicitant moet hebben om bij ons te kunnen werken. Onze kernwaarden, betrokken, energiek en duidelijk spelen hier een grote rol in. Deze ervaring pas ik als verantwoordelijke voor het wervingsproces dan ook direct toe om zo de beste kandidaten te selecteren.Jorg van Maris, Team Manager


Mijn ervaring zegt; een goede sfeer is een goed resultaat. We doen ons werk met een glimlach en zijn betrokken in alles wat we doen.
Daarnaast ben ik resultaatgericht en ben ik iedere shift op zoek naar verbetering. ‘Onmogelijk’ is hier niet aan de orde, er is altijd een weg. We zullen er met z’n allen alles aan doen om targets te halen en doelen te bereiken. Bij Certin zijn we 1 voor allen en allen voor 1!!
Job Choufour, Kwaliteit Manager


““Vaak zijn de vragen ingewikkeld, maar de oplossingen doodsimpel.”
Vanuit mijn functie blijf ik kalibreren, coachen coördineren, innoveren om de team managers en klanten te overtuigen dat Certin oplossingen/verbetering kan bieden binnen bestaande debiteurenprocessen. Door het exploiteren van creativiteit kunnen de processen/diensten efficiënter ingezet en duidelijker vormgegeven worden om maximaal kwaliteit te behalen.”Alwin van den Boogaart, Dedicated Team Manager Incasso


Tegoeden incasseren voor diegene die daar recht op hebben en tegelijk de service bieden aan een debiteur waar ZIJ recht op hebben. Geen utopie, wel een uitdaging. En één die ik als Teammanager Incasso graag aan ga.
Mijn persoonlijk doel bij Certin is om op een positieve manier bijdragen aan het voldoen van de verwachtingen van onze opdrachtgevers. Het creëren van een prettige werksfeer zonder daarbij het commerciële aspect uit het oog te verliezen. Een verschil kunnen maken en mijzelf continu blijven doorontwikkelen. Daar haal ik het meeste voldoening uit. Daarnaast is niets leuker dan te zien hoe een medewerker zich ontwikkelt en te weten dat mijn kennis en aansturing als Team Manager daaraan heeft bijgedragen.
Dorenda Troost, Medewerker Personeelszaken


Als Medewerker Personeelszaken draag ik graag bij aan een soepele administratieve afhandeling van zaken die belangrijk zijn voor onze medewerkers en investeer ik in ons team met gebruik van een persoonlijke aanpak. Personeelszaken fungeert als aanspreekpunt en als vertrouwenspersoon. Ik vind het belangrijk om te luisteren naar onze mensen en duidelijkheid te scheppen waar nodig. Op deze wijze draag ik bij aan de continuïteit van een kwalitatief goede groep medewerkers, die in een prettige omgeving hun taken kunnen uitvoeren.
Daniel Milano, Team Manager


In mijn rol als Team Manager probeer ik tegelijkertijd tussen en boven de medewerkers te staan. Door benaderbaar te zijn voor zowel de nieuwe medewerkers als onze ervaren krachten kan ik erg nauw samenwerken met iedereen op de vloer. Op deze manier kan ik veel geven aan het team, en veel vragen van ons team. Door coaching en trainingen probeer ik te enthousiasmeren voor onze plek binnen het incassotraject. Ik ben ervan overtuigd dat een positieve sfeer de meest gezonde en vruchtbare is om samen met de medewerkers de beoogde targets te behalen.
Remco Loos, Assistent Projectmanager


Dagelijks hou ik mij bezig met de techniek die op de achtergrond draait. Door deze zo goed mogelijk naar de voorgrond te vertalen creëer je een duidelijk overzicht voor de team managers zodat zij weten waar de aandachtspunten liggen. Door te blijven innoveren draag je bij in het verbeteren van de kwaliteit van de organisatie. Mijn doel is om de verschillende werkprocessen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen zodat de toegankelijkheid kan verbeteren.
Jeroen Jonkhout, Team Manager


Als teammanager B2B probeer ik het mijn dedicated team zo makkelijk en prettig mogelijk te maken om de doelen van de opdrachtgever te realiseren. Het team heeft een gezamelijk gevoelde verantwoordelijkheid waardoor we meer zijn dan de som der delen. Kennis en kunde worden gedeeld met het oog op continue verbetering. In ons klantcontact staan vriendelijkheid en duidelijkheid centraal. Dit leidt tot hoge klanttevredenheidscijfers, een dalend debiteurensaldo en een goede samenwerking met de opdrachtgever.
Ingrid de Jager, Team Manager


Ik zie mijn functie als een dubbelrol waar ik enerzijds betrokken ben bij de resultaatgerichte doelen van de organisatie en anderzijds zorg voor een praktische invulling van de koers die Certin vaart. De strategische besluiten vertalen naar een functioneel samenspel met de medewerkers zie ik als een belangrijk doel binnen mijn werkzaamheden. Hierdoor zorgt het teammanagement voor kwalitatief sterk klantencontact waarbij medewerkers tevens plezier hebben in hun werk.Guido Mulder, Key Account Manager


Door mijn ruime ervaring binnen customer contact en credit management ben ik goed in staat om organisaties te adviseren bij het optimaliseren van hun order to cash keten. Daarbij ben ik uiteraard benieuwd naar uw verhaal, wat zijn uw doelstellingen en welke uitdagingen komt u daarbij tegen. Bij Certin geloven we in persoonlijk contact met uw klant. Hoe kunnen we een goede betaalafspraak maken en hoe kunnen we het contactmoment tegelijkertijd waardevol laten zijn voor uw klantrelatie. Graag kijk ik samen met u naar de mogelijkheden hoe we de dienstverlening van Certin kunnen inzetten binnen uw proces.Bram van Dijk, Medewerker Planning


Als planner draag ik zorg voor de balans tussen de vraag van de opdrachtgever en de beschikbaarheid van de medewerkers. Als het ware probeer ik een blik in de toekomst te werpen en een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van wat we kunnen verwachten van de workforce binnen Certin. Door alle beschikbare informatie aan elkaar te koppelen zoek ik naar een zo zuiver mogelijke prognose om de vraag van de opdrachtgever waar te gaan maken. Met een heldere prognose kan proactief gehandeld worden. Dit zorgt voor overzicht, rust en duidelijkheid en het vergroot het potentieel.

Neem contact op

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht