Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap Certin BV, statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Kennemerplein 6 – 14.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haarlem onder nummer 34354635 0000

Download hier de algemene voorwaarden (pdf, 82KB)

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over Certin?
U kunt uw klacht indienen via e-mail. Stuur uw klacht naar: info@certin.nl

Vermeld hier in de subject van de mail dat het een klacht betreft en geef hierbij het onderwerp van de klacht aan. U vermeldt in de mail:

  • Naam
  • Adres
  • Dossiernummer, of:
  • Klantnummer opdrachtgever Certin
  • De inhoudelijke beschrijving van de klacht

U ontvangt van Certin binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. Wij behandelen uw klacht binnen 14 dagen, u ontvangt uiterlijk na 14 dagen een inhoudelijke reactie. In de situatie dat Certin meer tijd nodig heeft om de klacht inhoudelijk af te handelen, dan ontvang u hierover schriftelijk bericht.