Certin behaalt ISO 27001 en ISO 9001 certificaat!

Certin behaalt ISO 27001 en ISO 9001 certificaat!

Sinds de privacywetgeving in mei dit jaar is aangescherpt, is gegevensbescherming een hot item. In onze dienstverlening hebben wij al veel langer te maken met het verwerken van persoonsgegevens. Dataveiligheid is voor Certin dan ook vanzelfsprekend. Door het behalen van het ISO 27001 certificaat tonen wij aan, dat we óók aan de laatste eisen van informatiebeveiliging voldoen. Hiermee sluiten wij aan bij de behoefte van de burger aan een betere bescherming van persoonsgegevens. Naast databeveiliging, willen we ons blijven onderscheiden in kwalitatieve dienstverlening. Met het ISO 9001 certificaat zetten wij daarvoor een flinke stap in het verhogen van onze klanttevredenheid.

In processen verankeren

ISO 27001 is dé standaard voor het opzetten en implementeren van een managementsysteem voor informatiebeveiliging. De norm ISO 27001 beschrijft hoe wij als organisatie informatiebeveiliging in onze processen kunnen verankeren. De norm stelt hiervoor specifieke eisen aan hoe wij dit managementsysteem onder meer moeten uitvoeren, controleren, bijhouden en verbeteren. Zo wordt gegarandeerd wij dat wij alle bedrijfsinformatie, waaronder persoonsgegevens, adequaat en structureel veilig stellen. En, niet onbelangrijk, dat wij de processen op orde hebben om aan de AVG/GDPR te voldoen.

Alle neuzen dezelfde kant op

Die processen gelden niet alleen voor de IT-inrichting. Maar ook voor het creëren van draagvlak bij alle medewerkers van Certin. Want voor een waterdicht systeem is het nodig dat iedereen binnen de organisatie zich bewust is van zijn invloed op privacy security. Het is mooi om te zien dat bij ons alle neuzen al dezelfde kant op staan, bij het voorkomen van datalekken.

Plan, Do, Check, Act

ISO 9001 is wereldwijd de meest ingezette norm voor kwaliteitsbeheersing. Dit kwaliteitsmanagementsysteem dwingt je om continu verbeteringen na te streven, die de klanttevredenheid verhogen. Het managementsysteem van Certin hebben wij opgebouwd volgens de PDCA-cyclus:

  • Plan: Stel de gewenste doelen, resultaten, werkwijze en middelen vast.
  • Do: Voer het werk uit volgens het plan.
  • Check: Controleer of het resultaat voldoet aan de gestelde eisen.
  • Act: Neem maatregelen om dichter bij het gewenste resultaat te komen.

Betrouwbare partner

Onder begeleiding van Molenaar en Plasman Solutions, specialist in implementatie en borging van managementsystemen, hebben wij in april 2018 de definitieve audit met succes afgerond. De ISO certificeringen zijn drie jaar geldig. Jaarlijks vindt er een nieuwe audit plaats, door auditor DNV GL. Door zowel de informatiebeveiliging als het kwaliteitsmanagementsysteem objectief te toetsen, weten onze klanten zeker dat we een betrouwbare partner voor hen zijn.

Wij zijn trots op ons behaalde resultaat. En kijken ernaar uit om de belofte van onze dienstverlening nog beter in te lossen. En daarmee blijvende meerwaarde te bieden binnen het collections proces van onze opdrachtgevers. Op naar een volgende geslaagde audit!

– Ivar van der Haas –

ISO 2013
ISO 2015