Interview met Account Manager Roel Boeder

Interview met Account Manager Roel Boeder

Intro

Sinds augustus is Roel Boeder aan Certin verbonden als Account Manager. Ooit gestart als zeevaarder, maakte hij al snel de overstap naar het credit management. Een vakgebied waarin Roel inmiddels ruim 20 jaar ervaring heeft opgebouwd; bij een gerechtsdeurwaarder, als voormalig (mede)eigenaar van een incassobureau en bij een handelsinformatiebureau. De overstap naar Certin maakte hij vanuit een heldere visie op het vakgebied en de maatschappelijke ontwikkelingen rond incasso en schuldenproblematiek. We spreken hem over deze visie, zijn eerste periode bij Certin én de uitdagingen op zijn pad.

De achtergrond

“Nadat ik op de wilde vaart het nodige van de wereld gezien had, maakte ik zo’n 20 jaar geleden de overstap naar credit management. Dat was toen nog deels onontgonnen gebied. De standaardbenadering van klanten met een betaalachterstand was het sturen van een brief, dan nog een brief en dan dagvaarden. Dat is nu totaal ondenkbaar, gelukkig.” opent Roel het gesprek. Deze werkwijze was reden voor Roel, om van een rol binnen de gerechtsdeurwaardersbranche te switchen naar een nvi gecertificeerd incassobureau, in een rol als aandeelhouder. “Binnen de deurwaarderij richtte ik me al voornamelijk op de commercie. De verkoop en de salesorganisatie bleken me goed te passen. Die opgedane commerciële technieken heb ik vervolgens toegepast op debiteurenbeheer en dat bleek voor alle partijen gunstig uit te pakken.” zo blikt Roel terug.

“Ik ben gestart in het credit management, vanuit de overtuiging dat als je iets koopt, je daar ook voor moet betalen. Natuurlijk zijn er omstandigheden, zeker nu, waarin dat niet goed lukt. Maar ik heb het altijd als een uitdaging gezien om die overtuiging commercieel te benaderen. Dus hoe zorg ik ervoor dat een factuur betaald wordt én een klant ook klant blijft? Mijn filosofie sluit heel erg aan bij die van Certin. Namelijk: credit management zien als commerciële kans. Toen ik Ivar (operationeel directeur bij Certin) een aantal jaar geleden op een branche event ontmoette, was er inhoudelijk dan ook snel een klik. Dat zorgde er weer voor dat ik een aantal maanden geleden eens opnieuw het contact met Certin opzocht, om te kijken of we wat voor elkaar konden betekenen.” Dat bleek het geval. Inmiddels is Roel als Account Manager een aantal weken aan boord bij Certin en heeft hij zich de bedrijfscultuur goed eigen weten te maken. “De eerste periode heb ik als een warm bad ervaren. Een leuk en hecht team. Wat ik vooral opvallend vind, is dat het hele bedrijf dezelfde filosofie uitademt. Iedereen is zich bewust van het effect van een goed op de klant afgestemde boodschap. Ik heb in twintig jaar veel in de branche gezien, en gelukkig bewegen steeds meer clubs richting een wat meer klantgerichte aanpak, maar hier gebeurt het gewoon echt. Dat vind ik heel inspirerend om mee te maken.”

De uitdagingen

Als Account Manager wordt Roel bij Certin verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe opdrachtgevers. Met de uitdagingen die corona met zich meebrengt, is er gelijk werk aan de winkel: “We leven op dit moment in een hele aparte situatie. Mijn inschatting is dat we begin 2021 te maken gaan krijgen met een forse stijging van het aantal werklozen en/of klanten met betaalproblemen. Het is verre van chique om dan maar en masse te gaan dagvaarden en daarmee mensen waarbij het water al aan de lippen staat, op hoge kosten te jagen. Ik geloof dat er behoefte is aan een sociale en klantgerichte aanpak zoals die van Certin, zodat je niet alleen financieel resultaat boekt, maar ook ambassadeurs kweekt. De aanpak die Certin al jaren voor staat, is daarmee actueler dan ooit. Op korte termijn wil ik daar dan ook aandacht voor gaan claimen bij onze prospects.”

De komst van Roel brengt een ruime ervaring op het gebied van overheidsincasso met zich mee. “Een segment waar Certin zeer actief is maar waar ook nog mooie kansen liggen. Dat vind ik leuk, want het zijn prospects waar ik al snel de diepte mee in kan gaan. Mooie uitdaging om in de komende periode bij een aantal aansprekende overheidsinstanties aan tafel te komen, omdat ook hier weer onze aanpak zo goed aansluit bij de maatschappelijke functie van dit soort organisaties. Om een voorbeeld te geven; Amsterdam heeft sinds kort de “pauzeknop” voor mensen met schulden. Een mooi initiatief, maar omdat het jaren duurt voordat mensen met ernstige betalingsproblemen zich melden ben je feitelijk te laat. En omdat de schuldenlast voor een groot deel uit boetes bestaat moet je dáár de oplossing zoeken. Wij berekenen voor gemeenten de besparing van onze aanpak voor haar burgers, in plaats van het traditionele rekensommetje van wat incasso oplevert. Een totaal andere benadering die naadloos past in deze tijd!”

“Daarnaast ga ik me richten op het verder verspreiden van onze klantgerichte filosofie. Mijn opdracht om die bij nog meer organisaties onder de aandacht brengen.” Roel kijkt er daarbij naar uit zich verder te ontwikkelen: “Het stuk klantenservice (collections), dat is het stuk van onze propositie, waar ik me in de komende periode goed in ga verdiepen.”

Roel besluit: “Ik zie vooral heel veel mooie kansen. Er zijn nog zoveel organisaties die focus hebben op het binnenhalen van een klant, maar nog onvoldoende grip hebben op de service, waardoor die nieuwe of bestaande klant te snel weer vertrekt. Organisaties waarbij kosten worden gemaakt om een openstaand bedrag te innen, zonder dat men zich bewust is van de meerwaarde van vroegtijdig contact. Certin biedt daarvoor de perfecte propositie, daar ben ik van overtuigd.”

Eerder vertelde Commercieel Directeur Robin Bartels over zijn aanstelling, ambities en visie op credit management. Dat artikel vind je hier. Sparren over de beste aanpak voor jouw klanten in achterstand? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.