Lean als cultuur

Lean als cultuur

“Onze bedrijfscultuur is verwant met kookkunst”

Agile en Lean gestuurde organisaties schieten als paddenstoelen uit de grond. Niet geheel verwonderlijk, want er is in de afgelopen decennia een hoop veranderd. Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. De behoeften van klanten veranderen net zo hard mee. Een tendens die vraagt om snelheid en flexibiliteit van de organisatie, naast kennis over en betrokkenheid van de doelgroep. De zoektocht naar een flexibele organisatie is hiermee begonnen. Ook Certin is deze zoektocht twee jaar geleden gestart. Wij zagen dat de set van Lean principes, zoals kwaliteit, snelheid en klantgerichtheid, aansloten bij wie we als organisatie vanbinnen al zijn.

Lean als cultuur

Maar de Lean methode werkt niet alleen op operationeel vlak. Ook het veranderen van gedrag en cultuur van zowel managers als medewerkers is van groot belang. Om ervoor te zorgen dat de Lean cultuur door iedereen gedragen wordt, is empowerment essentieel. Dit betekent dat Certin medewerkers bewust wil maken van het verschil tussen verspilling en waardetoevoeging. Er heerst binnen Certin een open sfeer, waardoor medewerkers eerder geneigd zijn om verbeteringsvoorstellen te doen. Daarnaast is er veel ruimte voor training en volop aandacht voor efficiency.

Nadruk op het systeem

Door iedereen binnen de organisatie te betrekken bij het opstellen van de verschillende Objectives, Goals, Strategies and Measures (afgekort: OGSM) voelen medewerkers een grotere verantwoordelijkheid. Tegelijk wordt duidelijk welke waarde medewerkers kunnen toevoegen aan het product. We leggen daarmee een zeer sterke nadruk op hoe het team functioneert als geheel. Ofwel, op het ‘systeem’. En streven ernaar op topniveau te presteren. Door medewerkers meer vertrouwen te geven, zijn ze meer betrokken bij de organisatie. Dit leidt tot een hogere efficiëntie én betere prestaties van het hele bedrijf.

“Organisaties die echt Lean zijn, hebben een sterk concurrentievoordeel omdat ze zeer snel en op een zeer gedisciplineerde manier reageren op de marktvraag, in plaats van te proberen de toekomst te voorspellen.” – Mary Poppendieck

Lean zijn én blijven

Organisatieontwikkeling heeft inmiddels net als productontwikkeling onze continue aandacht. Certin heeft hiervoor de Lean methode omarmd. Voor het verbeteren van onze dienstverlening kijken wij hoe we onderdelen van onze interne processen wendbaarder kunnen maken. En hoe we flexibel kunnen blijven inspelen op waar de markt om vraagt. Feedback van onze doelgroep speelt bij deze manier van werken een belangrijke rol. Je blijven ontwikkelen is zo een proces van meten, leren en bijsturen. En dat keer op keer herhalen. Onze bedrijfscultuur is mijns inziens dan ook verwant met kookkunst. Zoals een echte chef blijven ook wij onze beste creaties verbeteren.

Job Choufour