Blog

Een effectieve inrichting van gemeentelijke vroegsignalering

De aanleiding Per 1 januari van dit jaar is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) gewijzigd. Deze wijziging verplicht gemeenten om persoonlijk contact te zoeken met inwoners met schulden. In het Landelijk Convenant Vroegsignalering hebben woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars, waterbedrijven, energieleveranciers en gemeenten met elkaar afgesproken dat betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk worden gemeld bij gemeentelijke instanties. Daarmee worden gepaste vervolgacties beter én tijdiger mogelijk. De verwachting is dat het aantal vroegsignaleringen dit jaar al snel een vlucht zal nemen, vanwege de economische gevolgen van corona. Als [...]

BLOGS